ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศพม่า [ย่างกุ้ง-ตอนจบ] ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศพม่า [ย่างกุ้ง-ตอนจบ] ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     การนำเสนอภาพและความสนทนาธรรม สำหรับการเดินทางไปพม่าของชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ. และท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จะจบลงในตอนนี้คือ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินทาง ข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น โดยได้นัดแนะกับอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ รูมเมทของข้าพเจ้า เพื่อจะขึ้นไปถ่ายภาพพระมหาเจดีย์ชเวดากองยามเช้าที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน สวยงามจากห้องจัดเลี้ยงบนชั้นที่ห้าของโรงแรมที่เราพักหมายเลข  623
เปิด  692
ปรับปรุง  19 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ