ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศูนย์สุขภาพเชตวัน ศาลายา ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศูนย์สุขภาพเชตวัน ศาลายา ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สวนิต ยมาภัย เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมที่ศูนย์สุขภาพเชตวัน ศาลายา (Chetawan Retreat Resort) ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมหมายเลข  630
เปิด  625
ปรับปรุง  14 มิ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ