ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เดินทางไปยังอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อันเนื่องมาจากท่านได้รับจดหมายจากสามีภรรยาคู่หนึ่งว่า ผู้เป็นสามีซึ่งปัจจุบัน มีอายุ ๔๕ ปี ได้เคยฟังธรรมที่ท่านอาจารย์บรรยายมาตั้งแต่อายุประมาณ ๑๔-๑๕ ปี ซึ่งเป็นการรับฟังจากสถานีวิทยุ สทท. จ.เลย ในขณะนั้น และได้กลับมาฟังอีกเมื่อราวสองปีที่ผ่านมานี้ และทั้งสองท่านก็ได้ฟังมาโดยต่อเนื่อง ท่านเล่ามาในจดหมายถึงความหวังอันสูงสุดในชีวิตของท่านที่จะมีโอกาสได้กราบเท้าท่านอาจารย์สักครั้งหนึ่งในชีวิตหมายเลข  636
เปิด  553
ปรับปรุง  1 ก.ค. 2563

หนังสือแนะนำ