ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ซอยเจริญนคร ๗๘ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำเนื่องในโอกาสวันสำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนานอกเหนือไปจากการสนทนาธรรมตามปรกติ ในทุกๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์ นำการสนทนาโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์หมายเลข  631
เปิด  573
ปรับปรุง  17 มิ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ