ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณฟองจันทร์ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณฟองจันทร์ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณฟองจันทร์ นันตา (พี่แอ๊ว) เพื่อไปสนทนาธรรม ที่บ้านในซอยปรีดีพนมยงค์ ๑๖ สุขุมวิท ๗๑ คลองตัน กรุงเทพฯ เพื่ออุทิศกุศลแด่คุณไอแว่น วอลช สามี และแด่บิดา มารดาของทั้งสองท่านด้วยหมายเลข  624
เปิด  708
ปรับปรุง  19 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ