ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แพรวอาภาเพลส ราชบุรี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แพรวอาภาเพลส ราชบุรี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากอาจารย์ธนิต ชื่นสกุล คุณมาลี คุณจรัญ ฉลวยศรีเมือง และสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดราชบุรี เพื่อไปสนทนาธรรม ที่แพรวอาภาเพลส ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

     การจัดการสนทนาธรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมใจกัน ของชาวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ราชบุรี ซึ่งแต่เดิมได้รับการตั้งชื่อกลุ่ม จากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ว่า "กุรุน้อย" เมื่อคราวที่ท่านเดินทางมาราชบุรีเป็นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕หมายเลข  634
เปิด  568
ปรับปรุง  22 มิ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ