ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [7]
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [7]

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.63 MB

     ท่ามกลางความเห็นต่าง ความแตกแยกของบุคคลในเวลานี้ หลายคนอาจมีความสงสัยว่า พระธรรม จะช่วยให้รอดพ้นจากภัยนี้ ได้อย่างไร? แม้ในช่วงเช้าของวันนี้ ท่านอาจารย์ก็ไม่เคยละเลยที่จะมีเมตตา เกื้อกูลความเข้าใจอันจะเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว เท่านั้นในทุกสถานการณ์ ความเข้าใจ อันจะเป็นที่พึ่งของทุกบุคคลที่เข้าใจธรรม ตามควรแก่การสะสมของตน ตามบุญที่บุคคลได้เคยกระทำไว้แล้ว และกระทำต่อๆ ไป ตามเหตุ ตามปัจจัย เป็นความซาบซึ้งใจของข้าพเจ้า ในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์


หมายเลข  660
ปรับปรุง  15 ต.ค. 2563


หนังสือแนะนำ