ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ [ตอนจบ]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ [ตอนจบ]
โดย วันชัย ภู่งาม

    วันพุธ ที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นวันที่สองของการเดินทางมาสนทนาธรรม ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยการเชิญของคุณพนิดา มิตรปวงชน และสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หาดใหญ่ มีคุณชลธีและคุณสุคันธรส ภู่ชลธี เป็นต้น ในวันนี้เป็นการสนทนาธรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายหมายเลข  673
เปิด  548
ปรับปรุง  11 พ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ