ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรได้จัดให้มีการสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่ อาคารสำนักงานของมูลนิธิฯ ซอยเจริญนคร ๗๘ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครหมายเลข  680
เปิด  521
ปรับปรุง  7 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ