ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านเรือนไทยสินสมุทร ราชบุรี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านเรือนไทยสินสมุทร ราชบุรี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     วันที่ ๑๔ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ และอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ราชบุรี (ชาวกุรุน้อย ราชบุรี) โดย อาจารย์ธนิต ชื่นสกุล และคณะของพลตรีหญิง นันทา เกษหอม คุณปุณิกา แสงสว่าง คุณลักษณา แดงด้อมยุทธ์ คุณสุรินทร์ รสหวาน ทันตแพทย์หญิงวิภากร พงศ์วรานนท์ และคุณวรินนภัส คุณฐิติพรชัย สินสมุทรธาวิน เจ้าของบ้านเรือนไทยสินสมุทร เพื่อไปสนทนาธรรม ณ บ้านเรือนไทยสินสมุทร ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง ราชบุรี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.หมายเลข  684
เปิด  506
ปรับปรุง  15 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ