ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [10]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [10]
โดย วันชัย ภู่งาม

     อันเนื่องมาจากการสนทนาธรรม ที่ บ้านคุณทักษพล คุณจริยา เจียมวิจิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีข้อความช่วงท้ายของการสนทนา ที่ท่านเจ้าของบ้านคือคุณจริยา ได้กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจในเรื่องของ ความเมตตาและการแผ่เมตตา รวมไปถึงเรื่องของการอุทิศส่วนกุศล ซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจไว้อย่างไพเราะยิ่งหมายเลข  688
เปิด  567
ปรับปรุง  17 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ