ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านตะลิงปลิง สุขุมวิท ๓๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านตะลิงปลิง สุขุมวิท ๓๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจากคุณบำเพ็ญ พลละคร เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันและสนทนาธรรม ที่ร้านอาหารตะลิงปลิง ซอยสุขุมวิท ๓๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.หมายเลข  693
เปิด  534
ปรับปรุง  14 ม.ค. 2564

หนังสือแนะนำ