ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านตะลิงปลิง สุขุมวิท ๓๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านตะลิงปลิง สุขุมวิท ๓๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.78 MB

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจากคุณบำเพ็ญ พลละคร เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันและสนทนาธรรม ที่ร้านอาหารตะลิงปลิง ซอยสุขุมวิท ๓๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.


หมายเลข  693
ปรับปรุง  14 ม.ค. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  3.78 MB