ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แม่กลอง มารีน่า รีสอร์ท ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แม่กลอง มารีน่า รีสอร์ท ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานฯ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณเผ่าทิพย์ มอนเทนดอน เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมที่ แม่กลอง มารีน่า รีสอร์ท ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีหมายเลข  698
เปิด  524
ปรับปรุง  1 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ