ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แม่สอด ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แม่สอด ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. นำโดย ท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการมูลนิธิฯ สมาชิกชมรมฯ ลำดับที่ ๖ ได้เดินทางไปมอบเครื่องใช้จำเป็น เช่น ผ้าพันคอไหมพรมนับพันผืนที่สมาชิกชมรมบ้านธัมมะได้ร่วมกันถักทอด้วยมือ รวมทั้งเสื้อยืดคอกลมนับพันตัว ผ้าขนหนู เครื่องโกนหนวด ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่คุณเบญจวรรณ รัศมีสุวรรณกุล เป็นเจ้าภาพจัดหาไปสมทบร่วมกับสหายธรรมท่านอื่น ๆ รวมมูลค่านับแสนบาท กับทั้งได้ดำเนินการจัดส่งไปรอไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยความเรียบร้อย ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ ๔ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยท่านอาจารย์และคณะฯ ได้ออกเดินทางโดยเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานแม่สอด ในตอนสายของวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน โดยมีสมาชิกชมรมฯ บางส่วน เดินทางโดยรถทัวร์ไปก่อนล่วงหน้าถึงแม่สอดในตอนเช้าตรู่หมายเลข  703
เปิด  455
ปรับปรุง  16 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ