ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะฯ เดินทางไปอินเดีย ๑๓ - ๒๓ ต.ค. ๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะฯ เดินทางไปอินเดีย ๑๓ - ๒๓ ต.ค. ๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะฯ เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ การนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้นำอุปกรณ์ยึดผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอัครสาวกทั้งสอง ให้ติดแน่นกับบุษบกไม้สักทั้ง ๓ องค์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จัดสร้างและนำไปถวายไว้ที่พุทธคยาคราวก่อนหมายเลข  700
เปิด  513
ปรับปรุง  3 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ