ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านพักตากอากาศ ของ คุณนภา จันทรางศุ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านพักตากอากาศ ของ คุณนภา จันทรางศุ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     อันเนื่องมาจากที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณกุสุมา โกมลกิติ เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมที่เดอะรอยัล ปริ๊นเซส คอนโดมิเนียม หัวหิน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร คุณนภา จันทรางศุ (คุณแอ๊ว) ได้ขออนุญาตคุณกุสุมา(พี่จู) เพื่อขอโอกาสร่วมเจริญกุศลในครั้งนี้ ด้วยการกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์และคณะฯ แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักตากอากาศของคุณแอ๊ว ที่ชะอำ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครหมายเลข  696
เปิด  571
ปรับปรุง  27 ม.ค. 2564

หนังสือแนะนำ