ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากทันตแพทย์ยศยง ตั้งวิชิตฤกษ์ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.หมายเลข  701
เปิด  472
ปรับปรุง  3 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ