ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ และอาจารย์วิชัย เฟื่อฟูนวกิจ ได้รับเชิญจากนายแพทย์ทวีป และ คุณพรทิพย์ ถูกจิตร เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ บ้านพักย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นการไปสนทนาธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ด้วยกุศลศรัทธาของท่านเจ้าของบ้าน ที่ได้ฟังและศึกษาพระธรรม กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาอย่างยาวนานหลายปีแล้วหมายเลข  705
เปิด  677
ปรับปรุง  18 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ