ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

อันเนื่องมาจากการสนทนาธรรม ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในชั่วโมงของการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม มีท่านผู้เข้าร่วมสนทนาได้กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ถึงเหตุการณ์จริง ที่ได้ประสบพบเจอในชีวิตประจำวันของท่านหมายเลข  689
เปิด  520
ปรับปรุง  7 ม.ค. 2564

หนังสือแนะนำ