ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [9]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [9]
โดย วันชัย ภู่งาม

     อันเนื่องมาจากวาระที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗หมายเลข  685
เปิด  525
ปรับปรุง  17 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ