ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [9]

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 ก.ค. 2557
หมายเลข  25148
อ่าน  5,701

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อันเนื่องมาจากวาระที่ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธอาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าขออนุญาตถอดข้อความการสนทนาธรรม ที่มีความประทับใจ ซาบซึ้งใจ จากการได้รับชม รับฟัง การถ่ายทอดสดทาง YouTube จากโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ซึ่งเป็นเพียงข้อความส่วนสั้นๆ บางส่วน ของการสนทนาในช่วงเช้าของวันนี้ เพื่อทุกๆ ท่าน ได้พิจารณา ดังนี้ครับ

ท่านผู้ร่วมสนทนา กรณีที่เราพยายามจะดึงให้ทุกคน กลับมาฟังพระธรรมพจน์ หรือ มาฟังอาจารย์สุจินต์ แต่มีอยู่คำหนึ่ง ไม่ทราบว่าอ่านผิดหรือเปล่า? ที่บอกว่า พระไม่ควรฟังผู้หญิง ไม่ทราบว่าอาจารย์สุจินต์ จะพูดถึงตรงนี้อย่างไร ว่าถ้าเราจะไปแนะนำ ในสถานที่ ที่สมควรจะต้องเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง จะมีข้อเสนอแนะอย่างไร?

(ภาพจากแฟ้มภาพ เมื่อ ๒๙-๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖)

ท่านอาจารย์ ค่ะ พุทธบริษัท มี ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในครั้งพุทธกาล มีพระภิกษุณี เพราะเหตุว่า เป็นกาลสมบัติที่ผู้หญิง สามารถที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ เพราะว่า ได้สะสมบุญมาแล้วพร้อมที่จะได้รู้แจ้ง สภาพธรรมะ แต่ว่า ในขณะนี้ ปัจจุบันนี้ แม้พระผู้มีพระภาคฯ ก็ได้ทรงทราบถึงเหตุปัจจัย ว่า ต่อไป พระศาสนาจะอันตรธาน แล้วกว่าผู้หญิงจะได้บวชเป็นภิกษุณี ก็ต้องผ่าน การที่ได้ทูลขอร้อง ซึ่งกว่าจะได้รู้ความจริงว่า เหตุใดจึงทรงอนุญาต และ การอนุญาต ก็อนุญาตด้วยความลำบากอย่างยิ่ง เพื่อที่ว่า ต่อไปข้างหน้า ก็จะไม่มีภิกษุณี เพราะว่า เพศสตรี หรือผู้หญิง ไม่ใช่เป็นเพศที่เหมือนบุรุษ ที่จะดำรงพระศาสนาได้มั่นคง เพราะว่ามีอันตราย มีอะไรต่างๆ ก็เป็นไปตามลักษณะของสภาพธรรมะ

แต่ว่า อุบาสก อุบาสิกา ยังมี แม้ในครั้งพุทธกาล อุบาสก อุบาสิกา ที่เป็นพระอริยบุคคล ถึงขั้น พระอนาคามี แล้วไม่ได้บวช ก็มี

เพราะฉะนั้น ภิกษุที่บวชแล้ว ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ก็มี อุบาสก อุบาสิกา แม้ไม่บวช แต่ก็ถึงความเป็นพระอริยบุคคล ก็มี ทั้งหมด เป็นพุทธบริษัท คือ เป็นบริษัทที่ได้ฟังธรรม แล้วก็ได้ อบรม เจริญปัญญา พร้อมที่จะเกื้อกูลกัน ไม่ใช่หมายความว่า คฤหัสถ์ จะเกื้อกูลบรรพชิตไม่ได้

เพราะเหตุว่า ธรรมะ เป็นสิ่งที่ ตรง แล้วก็ การที่จะให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด มีความเข้าใจถูก ควรทำไหม? ไม่ว่าคนนั้น จะเป็นใคร? ถ้าเราไม่ทำ เสียประโยชน์ไหม? เพราะว่าคนนั้น ก็ยังมีความเห็นผิด ความเข้าใจผิด

เพราะฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่า ผู้หญิง หรือ แม้ภิกษุณี จะไปสอนภิกษุ สอนไม่ได้แน่ แต่ กล่าวธรรมะ ได้ เพราะเหตุว่า ธรรมะ เป็นความจริง เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า จะกล่าวธรรมะ ก็ไม่ใช่ลักษณะที่ไปสั่งสอนพระภิกษุ ให้กระทำอย่างนี้ พูดอย่างนี้ เพราะเหตุว่า พระวินัย พระผู้มีพระภาคฯ ได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ใครจะไปเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ แต่การอนุเคราะห์กัน ในระหว่างพุทธบริษัทฯด้วยกัน เป็นสิ่งที่สมควร เพราะเหตุว่า ไม่ใช่ว่า อุบาสก อุบาสิกา ผู้นั้น จะเอาคำของตนเองมา แต่ทั้งหมด ที่เป็นคำจริง และ คำที่ถูกต้อง เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าใครจะกล่าว

เพราะฉะนั้น ไม่ได้ฟังผู้หญิง หรือ ไม่ได้ฟังอุบาสก อุบาสิกา หรือ พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่ ฟังพระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคฯ ตรัสไว้ดีแล้ว

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน
และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยครับ


ขอเชิญท่านคลิกชมกระทู้ ที่ อ.เผดิม ยี่สมบุญ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้นำภาพและความธรรมะสั้นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จากการสนทนาธรรมที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้ที่นี่ ครับ

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2557

ประมวลภาพและสารธรรม สนทนาธรรมที่เชียงใหม่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 23 ก.ค. 2557

แล้วก็ การที่จะให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด มีความเข้าใจถูก ควรทำไหม? ไม่ว่าคนนั้น จะเป็นใคร? ถ้าเราไม่ทำ เสียประโยชน์ไหม? เพราะว่าคนนั้น ก็ยังมีความเห็นผิด ความเข้าใจผิด

ขออนุโมทนาพี่วันชัย ที่นำส่วนหนึ่งของธรรมที่ท่านอาจารย์อธิบายได้ดี ชัดเจน สมควรแก่การพิจารณา นำมาซึ้งซาบซึ้งในหทัย และการตัดต่อภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 23 ก.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่วันชัย ภู่งาม เป็นอย่างยิ่ง ครับ

ตลอดการสนทนาธรรม ที่เชียงใหม่ ประมาณ ๖ ชั่วโมงเต็มวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก ครับ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Parinya
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

ภาพและเสียงที่ได้ชมตลอดเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ชัดมากเสียงก็ดี ผมดูถ่ายทอดสดจากIPADมีสัญญานขัดข้องช่วงสั้นๆ 2-3ครั้ง แต่ความติดต่อ ของเนื้อหาก็มิได้ขาดตอน ก็เพียงอยากจะเห็นทางคณะผู้ถอดเทป นำเสียงของท่านอาจารย์ ขณะสนทนาเรื่องของพุทธบริษัทมาเป็น Clip Video ช่วงสั้นๆ มาเผยแพร่ (ความเห็นส่วนตัว นะครับ) เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณวันชัยและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ก.ค. 2557
ขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
phawinee
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพ จาก ใหญ่ราชบุรี--ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ch.
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ืnreturn
วันที่ 26 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
wirat.k
วันที่ 28 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
wannee.s
วันที่ 30 ก.ค. 2557

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
orawan.c
วันที่ 31 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
napachant
วันที่ 5 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ