ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ อาสาฬหบูชา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ อาสาฬหบูชา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ อาคารของมูลนิธิฯ เลขที่ ๑๗๔/๑ ซอยเจริญนคร ๗๘ ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หมายเลข  682
เปิด  380
ปรับปรุง  14 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ