ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [8]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [8]
โดย วันชัย ภู่งาม

     วันอาทิตย์ ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นการสนทนาธรรมวันแรก ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ หลังจากที่ท่านเดินทางกลับจากเวียดนาม ในวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งท่านอาจารย์ได้รับเชิญจากคณะผู้ศึกษาธรรมชาวเวียดนามกลุ่มใหญ่ อันประกอบไปด้วยเยาวชนคนหนุ่มสาวในวัยทำงานจำนวนมาก รวมถึงพระภิกษุชาวเวียดนาม ที่มีความสนใจในพระศาสนาหมายเลข  681
เปิด  435
ปรับปรุง  7 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ