ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [8]

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  1 มิ.ย. 2557
หมายเลข  24929
อ่าน  1,822

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันนี้ คือ วันอาทิตย์ ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นการสนทนาธรรมวันแรก ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ หลังจากที่ท่านเดินทางกลับจากเวียดนาม ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ซึ่งท่านอาจารย์ได้รับเชิญจากคณะผู้ศึกษาธรรมชาวเวียดนามกลุ่มใหญ่ อันประกอบไปด้วยเยาวชนคนหนุ่มสาว ในวัยทำงานจำนวนมาก รวมถึงพระภิกษุชาวเวียดนาม ที่มีความสนใจในพระศาสนา ซึ่งในรายละเอียด ข้าพเจ้าเข้าใจว่า พี่แดง (พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง) คงจะได้มีบทความเพื่อเล่าถึงการเดินทางอันน่าชื่นชมอนุโมทนาอย่างยิ่งนั้น ในเร็ววันนี้ ซึ่งทุกคน รวมทั้งข้าพเจ้า ก็ใจจดใจจ่อ ตั้งตารอที่จะได้อ่านข้อเขียนของพี่แดงมากๆ ครับ

ท่านอาจารย์ เดินทางไปสนทนาธรรมตามคำเชิญของชาวเวียดนามในครั้งที่สามนี้ เป็นเวลารวมทั้งสิ้นถึงครึ่งเดือน (๑๖ วัน) คือ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างนั้น ข้าพเจ้าได้เพียงติดตามข่าวคราวการเดินทางไปสนทนาธรรมของท่าน จากพี่ๆ และเพื่อนสหายธรรม ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปด้วย คือ พี่แอ๊ว ฟองจันทร์ นันตา คุณแอ๊ว นภา จันทรางศุ พี่เล็ก จิราภรณ์ ศรีสมุทร และ ท่านผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์ ของชมรมบ้านธัมมะ คือ พี่แดง (พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง)

ข้าพเจ้าขอกราบอนุโมทนาทุกๆ ท่านที่ได้โพสต์รูปภาพมาให้ดู ทำให้ได้รู้สึกชื่นชมอนุโมทนากับสหายธรรมชาวเวียดนามทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสนั้น ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลย นอกจากบุญที่ท่านเหล่านั้น ได้กระทำไว้แล้ว แต่ปางก่อน จึงทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้พบกับพระธรรมในวันนี้ อันเป็นสิ่งที่ ทั้งท่านสหายธรรมชาวเวียดนามและสหายธรรมชาวไทยย่อมทราบได้ด้วยตน ว่าการที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ไม่สูญเปล่าแล้ว ไม่สูญเปล่าแล้วจริงๆ

ทั้งยังเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายที่เมืองไทย จะได้กราบแทบเท้าอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่ได้ยังความเมตตาอันไม่มีประมาณของท่าน แก่ผู้ได้สะสมเหตุปัจจัยที่ดีมาแต่ปางก่อน แม้ว่าอยู่ในแดนไกลสักเพียงไหนก็ตาม ย่อมไม่ไกลจากบุญที่ได้เคยสะสมไว้เลย

ในวันนี้ ข้าพเจ้าไม่พลาดโอกาสที่จะได้เดินทางไปฟังธรรมที่มูลนิธิฯ ในอีกนัยหนึ่ง คือการแสวงหาซึ่งทั้งการได้เห็นท่านอาจารย์ และเพื่อที่จะได้ฟังคำจากท่าน แม้ว่า คำที่ท่านบรรยายพระธรรมของพระพุทธองค์ จะมีอยู่มากมายเกินพอแล้วก็ตาม แต่ว่า การที่ยังเป็นผู้ที่มีโอกาสได้กราบและฟังธรรมจากท่านในขณะที่ยังมีท่านอยู่นี้ ย่อมเป็นโอกาสอันเลิศ ที่บุคคล ย่อมรู้ถึงโอกาสอันแสนวิเศษนี้ได้

แม้ว่า จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ทว่า แม้เพียงข้อความเพียงประโยคเดียวที่ได้ฟังและเข้าใจ ย่อมมีค่ากว่าชีวิตที่ยืนยาวถึงร้อยปี ที่ไม่มีโอกาสได้ฟังและเข้าใจพระธรรมเลย จึงขอโอกาสแบ่งปันข้อความเตือนใจสั้นๆ ในตอนท้ายของการสนทนาในช่วงเช้าของวันนี้ พร้อมทั้งภาพของท่านอาจารย์ ผู้เป็นที่พึ่งอันแสนวิเศษ เพื่อความเข้าใจพระธรรม เป็นภาพและความธรรม เพื่อความหายคิดถึงท่านผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ตามควรนะครับ

คุณคำปั่น ก่อนจบรายการ ขอฝากประโยคที่ควรเก็บไว้ในหทัย ซึ่งท่านอาจารย์ ได้สนทนาที่นี่เมื่อหลายปีที่แล้ว ก็คงจะได้ฟังในโอกาสข้างหน้า ในชุดพื้นฐานพระอภิธรรม คือ ท่านอาจารย์กล่าวว่า

"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ธรรมะ ทรงแสดงธรรมะ ดังนั้น ผู้ฟังก็ควรที่จะฟังธรรมะ เพื่อที่จะได้เข้าใจถูก เห็นถูก ในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง"

ก็เป็นคำกล่าวที่ซ้ำๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะนั่นเอง ครับ

ท่านอาจารย์ ต้องเป็นผู้ตรง นะคะ นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเปล่า?

นับถือ แล้วฟังธรรมะหรือเปล่า?

ถ้าไม่ฟัง ชื่อว่านับถือหรือเปล่า?

เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เพียงแต่นับถือ แต่ต้องรู้ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ใคร?

เมื่อนับถือแล้วก็ต้องศึกษาพระธรรมด้วย

มิฉะนั้น ไม่ชื่อว่า เคารพ

เพียงนับถือ แต่ไม่ศึกษาพระธรรม จะเคารพได้อย่างไร?

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 1 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่วันชัย ภู่งาม ด้วยครับและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wirat.k
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปวีร์
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ไพเราะทั้งธรรมและสวยงามในรายละเอียดด้วยภาพ ครับ

ขออนุโมทนาพี่วันชัยด้วย ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nong
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 4 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
orawan.c
วันที่ 5 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ch.
วันที่ 6 มิ.ย. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
napachant
วันที่ 7 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
abhirak
วันที่ 25 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ