ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๓]
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๓]

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  6.99 MB

     ในตอนนี้ เป็นการนำเสนอภาพ การถวายพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้รับโอกาสอันประเสริฐยิ่งจากสมาคมมหาโพธิ์ แห่งประเทศอินเดีย เพื่อจัดสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะนำไปครอบที่ประดิษฐานเดิม ที่สร้างมาแต่ครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อราวสองพันกว่าปีที่แล้ว


หมายเลข  575
ปรับปรุง  12 พ.ย. 2562


หนังสือแนะนำ