ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กรมแผนที่ทหาร ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กรมแผนที่ทหาร ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.57 MB

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจาก พลโทนพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ให้ไปสนทนาธรรม ที่สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ข้างกระทรวงกลาโหม หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.


หมายเลข  569
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ