ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๑]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๑]
โดย วันชัย ภู่งาม

     ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ ประมาณ ๑๕๐ ท่าน จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปยังพุทธคยาและสารนาถ (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพื่อนำ " พระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต " (ภาชนะเป็นเครื่องบรรจุหรือประดิษฐานพระบรมสารีริก ธาตุ อันมีรูปคล้ายดอกบัว สำเร็จด้วยแก้วอันประเสริฐ ซึ่งเปลี่ยนมาโดยลำดับ ตั้งแต่ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช) ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับโอกาสให้จัดสร้างหมายเลข  571
เปิด  1,115
ปรับปรุง  7 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ