ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณอุดม คุณนวลศรี และคุณศิริลักษณ์ มิ่งโมฬี ไปสนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมฬี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีหมายเลข  566
เปิด  663
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ