ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.36 MB

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. มีความที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่จะได้พิจารณาโดยละเอียด สำหรับท่านที่สนใจ


หมายเลข  560
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ