ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. มีความที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่จะได้พิจารณาโดยละเอียด สำหรับท่านที่สนใจหมายเลข  560
เปิด  613
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ