ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.75 MB

     วันวิสาขบูชา ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรมขึ้นที่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาคุณ ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกัปป์ เพื่อที่จะทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏในขณะนี้ และทรงแสดงความจริงที่ทรงตรัสรู้นั้นแก่สัตว์โลก ได้เข้าใจตาม จนมีผู้ที่ได้เคยอบรมเจริญปัญญามาในอดีต ถึงกาลที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ มากมาย นับไม่ถ้วน แม้เทวดา และพรหม


หมายเลข  553
ปรับปรุง  17 ก.ย. 2562


หนังสือแนะนำ