ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

วันวิสาขบูชา ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรมขึ้นที่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาคุณ ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกัปป์ เพื่อที่จะทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏในขณะนี้ และทรงแสดงความจริงที่ทรงตรัสรู้นั้นแก่สัตว์โลก ได้เข้าใจตาม จนมีผู้ที่ได้เคยอบรมเจริญปัญญามาในอดีต ถึงกาลที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ มากมาย นับไม่ถ้วน แม้เทวดา และพรหมหมายเลข  553
เปิด  741
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ