ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.16 MB

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ กับ กลุ่มชาวต่างชาติที่ศึกษาพระธรรมกับท่านอาจารย์ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ด้านหลังสวนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.


หนังสือหมายเลข  547
ปรับปรุง  5 ก.ย. 2562


หนังสือแนะนำ