ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ กับ กลุ่มชาวต่างชาติที่ศึกษาพระธรรมกับท่านอาจารย์ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ด้านหลังสวนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.หมายเลข  547
เปิด  650
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ