ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี ๒ เมษายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.55 MB

ในวาระที่ คุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์ (คุณป้าจี๊ด) น้องสาวของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้ที่คอยติดตามดูแลท่านอาจารย์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีอายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ คุณแก้วตา อเนกพุฒิ ได้ขอโอกาสท่านอาจารย์และคุณป้าจี๊ด จัดให้มีการสนทนาธรรมขึ้น ที่โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาข้าพเจ้าใคร่ขอนำภาพบรรยากาศของการสนทนาธรรม และ ข้อความบางตอน ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาไว้ มาฝากทุกๆ ท่าน


หมายเลข  539
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ