ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.38 MB

     เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ ศาสนา ได้รับเชิญให้ไปสนทนาธรรมที่บ้านของคุณหมอทวีป และคุณพรทิพย์ ถูกจิตร ย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


หนังสือหมายเลข  541
ปรับปรุง  13 ส.ค. 2562


หนังสือแนะนำ