ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.52 MB

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และ คณะวิทยากร ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ ในหัวข้อ "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีท่านวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการสนทนาธรรมในครั้งนี้ด้วยครับ


หมายเลข  536
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ