ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันมาฆบูชา ๗ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันมาฆบูชา ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.37 MB

     ก่อนอื่น ข้าพเจ้าต้องขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่อาจมีความล่าช้า ในการนำเสนอกระทู้กิจกรรมการเจริญกุศลของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ ศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านไป ทั้งนี้ เนื่องด้วยมีภารกิจส่วนตัวหลายประการ ทั้งเรื่องการศึกษาต่อของลูกๆ ทั้งเรื่องภารกิจทางญาติและมิตรสหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรกระทำการเกื้อกูลแก่กันตามเหตุตามปัจจัย แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่เป็นปกติของปุถุชนที่ย่อมมีการเคลื่อนไหวเป็นไปในเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต ประจำวัน


หมายเลข  531
ปรับปรุง  22 ก.ค. 2562


หนังสือแนะนำ