ณ กาลครั้งหนึ่ง ๘๔ ปี...สุจิตต์ อึ้งภากรณ์...
ณ กาลครั้งหนึ่ง ๘๔ ปี...สุจิตต์ อึ้งภากรณ์...

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.76 MB

วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เนื่องในวาระครบรอบอายุ ๘๔ ปี ของ คุณป้าจี๊ด (สุจิตต์ อึ้งภากรณ์) น้องสาวของท่านอาจารย์ สุภาพสตรีผู้เป็นเสมือนเงา ที่คอยติดตามดูแลท่านอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของศิษย์ทุกคนมาเป็นเวลายาวนาน คุณป้าจี๊ด คือ พี่สาวที่แสนดี มีเมตตา เป็นตัวอย่างให้น้องๆ และทุกคนที่มูลนิธิฯ แม้ข้าพเจ้าเองก็ได้รับความเมตตาจากท่านอยู่เป็นประจำ


หมายเลข  537
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ