ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เขาค้อ เพชรบูรณ์ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เขาค้อ เพชรบูรณ์ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.01 MB

สืบเนื่องจากการที่คุณหมอวิภากร พงศ์วรานนท์ ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เดินทางไปพักผ่อนที่ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เดินทางตามไปด้วยในวันที่ ๒๔ และกลับกรุงเทพฯ ก่อนในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากในวันที่ ๒๓ เมษายน มีพี่ที่เคารพท่านหนึ่ง กรุณาชวนครอบครัวของข้าพเจ้าไปพักค้างคืนที่คอนโดของท่านที่ชายทะเลหัวหิน ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีของเด็กๆ ที่จะได้ไปพักผ่อนในวันปิดเทอม แม้ว่ามีเวลาเพียงคืนเดียวก็ตาม เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าอยากจะตามไปบันทึกภาพท่านอาจารย์ และอาจได้ความการสนทนาธรรมมาฝากทุกท่าน


หมายเลข  542
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ