ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ ที่ มูลนิธิฯ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ ที่ มูลนิธิฯ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.51 MB

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในชั่วโมงพื้นฐานพระอภิธรรม ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีข้อความธรรมะ จากการสนทนาธรรม ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บางตอน ที่ใคร่ขอบันทึกและนำเสนอ เพื่อประโยชน์แก่ทุกๆท่านในการพิจารณา


หมายเลข  548
ปรับปรุง  5 ก.ย. 2562


หนังสือแนะนำ