ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ ที่ มูลนิธิฯ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ ที่ มูลนิธิฯ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในชั่วโมงพื้นฐานพระอภิธรรม ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีข้อความธรรมะ จากการสนทนาธรรม ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บางตอน ที่ใคร่ขอบันทึกและนำเสนอ เพื่อประโยชน์แก่ทุกๆท่านในการพิจารณาหมายเลข  548
เปิด  658
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ