ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาและอภิปรายทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง "กรรม" อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไปหมายเลข  544
เปิด  628
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ