ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.03 MB

     วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาและอภิปรายทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง "กรรม" อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป


หนังสือหมายเลข  544
ปรับปรุง  24 ส.ค. 2562


หนังสือแนะนำ