ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ไร่คุณกุล วังน้ำเขียว ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ไร่คุณกุล วังน้ำเขียว ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณสุรภา ภวนานันท์ เพื่อไปพักผ่อน และ สนทนาธรรม ที่ไร่คุณกุล อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕หมายเลข  554
เปิด  677
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ