ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากร ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปสนทนาธรรมที่ บ้านเทวมนตรา บูติค รีสอร์ท และ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕หมายเลข  557
เปิด  669
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ