ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรม เป็นปรกติดังเช่นที่เคยจัดมาทุกปี และแม้ว่าครั้งนี้ จะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันแต่ก็มีผู้เข้าร่วมฟังการสนทนามากเช่นเคย และระยะนี้หากท่านได้ไปมูลนิธิฯ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเห็นท่านผู้มาใหม่มากมายเป็นพิเศษ น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ หมายเลข  558
เปิด  676
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ