ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ อาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ส.ค. 2555
หมายเลข  21541
อ่าน  1,059

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรม เป็นปรกติ

ดังเช่นที่เคยจัดมาทุกปี  และแม้ว่าครั้งนี้ จะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน

แต่ก็มีผู้เข้าร่วมฟังการสนทนามากเช่นเคย และระยะนี้หากท่านได้ไปมูลนิธิฯ

ในวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเห็นท่านผู้มาใหม่มากมายเป็นพิเศษ น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ

มีการจัดดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างสวยงามมาก รวมทั้งมีอาหารไว้บริการ

แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการสนทนาธรรมมากมายเช่นเคย ข้าพเจ้าขอกราบอนุโมทนา

ในกุศลจิตของท่านเจ้าภาพ และ ทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ทุกๆ ท่านครับ

การสนทนาธรรมในวันนี้ มีความไพเราะ และ ซาบซึ้งใจมากทั้งเช้าและบ่าย

ตอนที่ข้าพเจ้าขออนุญาตนำมาลงบันทึกไว้นี้ แม้จะเป็นความสั้นๆ ที่ท่านอาจารย์กล่าว

แต่มีเนื้อหาที่ไพเราะ  สำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาพระธรรม

ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มฟัง หรือ ฟังมานานแล้วก็ตาม เพื่อมีโอกาสทบทวนและพิจารณาดังนี้ครับ

ท่านอาจารย์   เมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ในทุกกาละ ทุกครั้ง ให้ทราบว่า

กำลัง "ฟัง" เพื่อที่จะ "เข้าใจความจริง"

ที่ยาก....แสนยาก....

ที่จะ "รู้" ได้

เพราะเหตุว่า แม้กำลังปรากฏ ตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกภพชาติ

แต่ความลึกซึ้งของพระธรรม ของสิ่งที่มีจริง ที่กำลังปรากฏ 

ไม่มีใคร สามารถที่จะรู้ได้ ด้วยตนเอง

ถ้าไม่ได้สะสมบารมี ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระปัจเจกพุทธเจ้า

ก็เป็นเพียง "สาวก" 

คือ 

ผู้ฟังพระธรรม

เพราะฉะนั้น เมื่อได้ทราบว่า 

พระธรรมที่ได้ฟัง ไม่ว่าจะในครั้งไหน

มีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง

และ

เป็นความจริง ของสิ่งที่มีจริง

ก็จะเห็นได้ว่า ไม่ประมาท 

เพราะเหตุว่า ไม่รู้ความจริง ของสิ่งที่กำลังปรากฏ ในขณะนี้

จึง "ฟัง" เพื่อ "เข้าใจ" 

เพราะ ที่จะเข้าใจด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

และ พราะธรรมที่ลึกซึ้งนี้ กว่าจะเข้าใจได้

ก็ต้องฟังบ่อยๆ

และ ไม่ใช่เพียงฟัง ได้ยิน ชั่วคราว 

แต่ต้อง พิจารณา ไตร่ตรอง ไม่ลืม

เพราะเหตุว่า แม้เป็นสิ่งที่มีตลอดชีวิต

แต่ก็ลืมเสมอ

และ คนที่ไม่เคยฟังเลย  ก็จะไม่รู้ว่า

นี่แหละ คือ ธรรมะ

ไม่ต้องไปแสวงหา ที่ไหนเลย

ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ สิ่งที่มีจริง ในภาษาไทย นะคะ 

ภาษาบาลี ก็ใช้คำว่า ธรรมะ

กำลังปรากฏ 

เพื่อให้ได้ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริง แต่ละหนึ่ง

ซึ่งกำลังปรากฏ ว่ามีจริง ในขณะนี้

เพื่อจะเข้าใจขึ้น

เท่านั้น ใช่ไม๊คะ?

เพื่อที่จะ เข้าใจขึ้น

จนกว่าสามารถ ที่จะรู้ความจริง 

ตรงตามที่ได้ฟัง

เพราะฉะนั้น ก่อนอื่น ต้องไม่ลืมว่า 

เพื่อที่จะเข้าใจ สิ่งที่มีจริงๆ  

แล้วจะเห็นได้ว่า การที่จะ "เริ่มเข้าใจ" ความจริงของสิ่งที่มีจริง

ไม่ง่ายเลย

ต้องอาศัยการที่เห็นประโยชน์จริงๆ  

ว่า ทำไม จึงต้องเข้าใจ ความจริงของสิ่งที่มีจริง

เพราะฉะนั้น ถ้าไม่เห็นประโยชน์ ก็จะไม่ฟัง

และ ถ้าไม่รู้ว่า เป็นพระธรรม ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง

ก็จะ "คิดเอาเอง"

เหมือนกับว่า ใครก็คิดได้

เป็นเรื่องธรรมดาๆ ง่ายๆ

 

 

 

แต่ว่า ตามความเป็นจริงแล้ว 

ต้องฟังตามลำดับ

ให้รู้ว่า ขณะใดก็ตาม ที่ได้ฟังเรื่องของสิ่งที่กำลังมี ในขณะนี้

แล้วก็ เข้าใจความเป็นจริงยิ่งขึ้น

นั่นคือ การฟังธรรมะ


[๗๙]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเสื่อมแห่งโภคะมีประมาณน้อยความเสื่อมแห่งปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลาย.   [๘๐]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญด้วยโภคะมีประมาณน้อยความเจริญด้วยปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญโดยความเจริญปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แล.

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 143

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


Tag  ณ กาลครั้งหนึ่ง ฟัง ฟังธรรม มรรค ศึกษาธรรม สติ สติปัฏฐาน สนทนาธรรม อริยมรรค อาสาฬหบูชา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 10 ส.ค. 2555

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาท่านวันชัยค่ะ

ทุกกระทู้ที่สื่อออกมาท่านทำด้วยความตั้งใจ (และคงใช้เวลามาก)

สมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (จากข้อความ)

ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสนทนาธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
munlita
วันที่ 10 ส.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 10 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง  ประทับใจมากครับ กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 10 ส.ค. 2555

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย มา ณ กาลครั้งนี้

ขออนุโมทนาทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pat_jesty
วันที่ 10 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณวันชัย และทุกท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kinder
วันที่ 10 ส.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

...ไม่รู้ความจริง ของสิ่งที่กำลังปรากฏ ในขณะนี้

จึง "ฟัง" เพื่อ "เข้าใจ" ...

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งาม และทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanakase
วันที่ 11 ส.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 11 ส.ค. 2555

 ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านครับ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณวันชัย ภู่งาม  และทุกๆ ท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 12 ส.ค. 2555

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Noparat
วันที่ 12 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณวันชัย ภู่งาม  และทุกๆ ท่านค่ะ 

 
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
Jans
วันที่ 14 ส.ค. 2555
ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Zeta
วันที่ 14 ส.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 14 ส.ค. 2555

กราบขอบพระคุณ และ อนุโมทนา ค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
raynu.p
วันที่ 14 ส.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 15 ส.ค. 2555

ขอขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
jaturong
วันที่ 15 ส.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 29 ก.ย. 2555
ขอบคุณและขออนุโมทนา
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ