ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณเกรียงศักดิ์ อินทราวิชกุล ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณเกรียงศักดิ์ อินทราวิชกุล ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.85 MB

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ คุณเกรียงศักดิ์ อินทราวิชกุล (พี่ขาว) ได้กราบเรียนเชิญ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากรไปสนทนาธรรมที่บ้านในซอยรัชดาภิเษก ๔๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.


หมายเลข  525
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ