ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ ตอนที่ ๑ ๑๑-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ ตอนที่ ๑ ๑๑-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.51 MB

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปสนทนาธรรม ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หรือ โครงการหลวงอินทนนท์ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


หมายเลข  518
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ