ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  4.29 MB

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ คุณนันทวัน เพชราภรัชต์ เจ้าของกิจการบ้านขนมนันทวัน ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อสนทนาธรรมที่ สีตาลัย ภายในบริเวณร้านบ้านขนมนันทวัน เชิงเขาวัง จ.เพชรบุรี ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.


หมายเลข  522
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ