ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๔ [จบ] ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๔ [จบ] ตุลาคม ๒๕๕๔

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  5.40 MB

การนำเสนอภาพ และข้อความการสนทนาธรรม ในการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ของคณะท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จะจบลงในตอนนี้ ที่พุทธคยา ครับ

หลังการสนทนาธรรมทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ ที่โรงแรมคล้าค เมืองพาราณสีในตอนเช้าแล้ว หลังรับประทานอาหาร ได้เดินทางโดยรถบัสสู่พุทธคยา ถึงโรงแรมที่พุทธคยาในเวลาค่ำ คณะของข้าพเจ้าและท่านอาจารย์พักอยู่ที่พุทธคยานี้เป็นเวลาสามคืนสี่วัน วันรุ่งขึ้นได้เดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดเวฬุวัน และ นาลันทา สำหรับผู้ที่ไม่ไป ก็อยู่ร่วมการสนทนาธรรมที่โรงแรมในช่วงเช้า และไปนมัสการและสนทนาธรรม ที่ลานพระมหาเจดีย์พุทธคยาในช่วงเย็น


หมายเลข  515
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  5.40 MB


หนังสือแนะนำ