ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจากพันตรีหญิงศิริลักษณ์ มิ่งโมฬี เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมฬี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔หมายเลข  509
เปิด  723
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ