ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ คณะของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ในสมัยพุทธกาลคือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ทำให้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม ซึ่งการแสดงธรรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดพระรัตนตรัยขึ้นโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกหมายเลข  506
เปิด  742
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ