ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สถาบันบำราศนราดูร ๙ กันยายน ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สถาบันบำราศนราดูร ๙ กันยายน ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.เป็นอีก ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ วิทยากร ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญไปสนทนาธรรมกับแพทย์และพยาบาล ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนงามวงศ์วาน มีข้อความที่เป็นประโยชน์และน่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งหมายเลข  498
เปิด  631
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ